Rune Daugaard

Anna Ross Agner

WORKSHOP

MIN BY - MIN SCENE

Sensoriske fortællinger i det urbane rum

af Op på mærkerne

Deltagerne skal gennem sansning, interview og skriveworkshop producere egne tekster, som de senere selv skal performe. Deltagerne skal opleve og producere sanseinspirerede fortællinger i og omkring Husets rå, cool og historiske opgivelser. Workshoppen tager udgangspunkt i processen i vores masterprojekt ”Min by – min scene”, fra masteruddannelsen i teaterpædagogik.

-

En kort devising proces, der munder ud i et produkt, som er en visning. Vi arbejder med autobiografisk teater, hvor vi tager udgangspunkt i deltagernes egne forestillinger og oplevelser.

120 min

COPYRIGHT © 2016     |     VILDSKUD.DK

 

                           www.viktoraabo.com